Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Ý kiến chỉ đạo, điểu hành

Kết luận cuộc họp triển khai NQ đảng ủy tháng 9 năm 2022

Kết luận cuộc họp triển khai NQ đảng ủy tháng 9 năm 2022

Kết luận cuộc họp triển khai NQ đảng ủy tháng 10 năm 2022

Kết luận cuộc họp triển khai NQ đảng ủy tháng 10 năm 2022

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết.

Kết luận cuộc họp triển khai NQ đảng ủy tháng 8 năm 2022

Kết luận cuộc họp triển khai NQ đảng ủy tháng 7 năm 2022

Kết luận cuộc họp triển khai NQ đảng ủy tháng 7 năm 2022

Kết luận cuộc họp triển khai NQ đảng ủy tháng 7 năm 2022

Chỉ đạo điều hành tháng 6 năm 2022

Chỉ đạo điều hành tháng 6 năm 2022

Chỉ đạo điều hành tháng 5 năm 2022

Chỉ đạo điều hành tháng 5 năm 2022

Chỉ đạo điều hành tháng 4 năm 2022

Chỉ đạo điều hành tháng 4 năm 2022

Chỉ đạo điều hành tháng 3 năm 2022

Chỉ đạo điều hành tháng 3 năm 2022

Chỉ đạo điều hành tháng 2 năm 2022

Chỉ đạo điều hành tháng 2 năm 2022
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/6/2023 8:10:03 PM

^ Về đầu trang