Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Ủy ban nhân dân

THÀNH VIÊN UBND XÃ NINH ÍCH

 

 

 

 

Họ và tên:  Bùi Thị Thùy Liên

Năm sinh:  1982

Quê Quán:  Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú:  Vạn Thuận, Ninh Ích, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh:   Chủ tịch UBND

Điện thoại:  0905738171

Email công vụ:  bttlien.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

 

Họ và tên:   Phạm Ngọc Khánh

Năm sinh:   18/10/1975

Quê Quán:  Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú:  Phú Hữu, Ninh Ích, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh:  Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại:  0905692618

Email công vụ:  pnkhanh.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

 

Họ và tên:   Hồ Minh Sơn

Năm sinh:   18/12/1986

Quê Quán:  Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú: Vạn Thuận, Ninh Ích, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh:   Phó CT UBND

Điện thoại:  0766717400

Email công vụ: hmson.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

 

Họ và tên:   Nguyễn Thanh Sơn

Năm sinh:   16/07/1982

Quê Quán:  Ninh Hà, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú: Thuận Lợi, Ninh Hà, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh:  Ủy viên UBND

Điện thoại:  0983881383

Email công vụ:

 

CÔNG CHỨC UBND XÃ NINH ÍCH

 

 

 

Họ và tên:   Dương Đình Đức

Năm sinh:   12/12/1982

Quê Quán:  Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú:  47/5 Đường 2-4, Vĩnh Hải, Nha Trang

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Quản lý Văn hóa – Thông tin

Lý luận chính trị:  Sơ cấp

Chức danh:  Công chức Văn hóa-Xã hội

Điện thoại:  0905352653

Email công vụ: ddduc.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

 

Họ và tên:   Nguyễn Văn Khôi

Năm sinh:   25/10/1968

Quê Quán:  Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú:  Phú Hữu, Ninh Ích, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn: Trung cấp QL VHTT-TDTT cơ sở

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh:  Công chức Văn hóa-Xã hội

Điện thoại:  0906497660

Email công vụ: nvkhoi.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

 

Họ và tên:   Lương Thị Hồng Nhung

Năm sinh:   17/01/1979

Quê Quán:  Đức Thuận, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú:  271 Đường 2-4, Vĩnh Phước, Nha Trang

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Luật

Lý luận chính trị:  Sơ cấp

Chức danh:  Công chức Văn phòng-Thống kê

Điện thoại:  0915798615

Email công vụ: lthnhung.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

 

Họ và tên:   Phạm Thị Ngọc Minh

Năm sinh:   17/11/1989

Quê Quán:  Ninh Thượng, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú:  Hòa Thiện 1, Ninh An, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Lý luận chính trị: 

Chức danh:  Công chức Văn phòng-Thống kê

Điện thoại:  0973470681

Email công vụ: ptnminh.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

 

Họ và tên:   Bùi Ngọc Sa

Năm sinh:   02/6/1971

Quê Quán:  Ninh Lộc, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú:  Ninh Lộc, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý Đất đai

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh:  Công chức Địa chính

Điện thoại:  0909886655

Email công vụ: bnsa.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

 

Họ và tên:   Huỳnh La Vân

Năm sinh:   18/12/1985

Quê Quán:  Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú: Vạn Thuận, Ninh Ích, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Quân sự

Lý luận chính trị:  Sơ cấp

Chức danh:  Phó Chỉ huy trưởng Quân sự

Điện thoại:  0978534564

Email công vụ: hlvan.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

 

Họ và tên:   Nguyễn Thị Hoàng Diễm

Năm sinh:   24/5/1984

Quê Quán:  Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú:  Vạn Thuận, Ninh Ích, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Lý luận chính trị:  Sơ cấp

Chức danh:  Công chức Tư pháp-Hộ tịch

Điện thoại:  0905038801

Email công vụ: nthdiem.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

 

Họ và tên:   Lê Thị Kim Chung

Năm sinh:   02/3/1986

Quê Quán:  Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú:  Vạn Thuận, Ninh Ích, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh:  Công chức Kế toán – Tài chính

Điện thoại:  0333795821

Email công vụ: ltkchung.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

 

Họ và tên:   Hàng Thị Hoa

Năm sinh:   17/3/1988

Quê Quán:  Ninh Quang, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú:  Phụng Cang, Ninh Hưng, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Lý luận chính trị:  Sơ cấp

Chức danh:  Công chức Kế toán – Tài chính

Điện thoại:  0775492171

Email công vụ: hthoa.nh@khanhhoa.gov.vn

DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/6/2023 7:06:09 PM

^ Về đầu trang