Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Tuyên truyền về chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021

Tập trung phục hồi kinh tế

Tập trung phục hồi kinh tế

Phê duyệt đề án về bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển giai đoạn 2021-2030

Phê duyệt đề án về bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển giai đoạn 2021-2030

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Kế hoạch dự toán kinh phí bảo vệ khoáng sản chưa khai thác năm 2021

Dự toán kinh phí bảo vệ khoáng sản chưa khai thác năm 2021

kê hoạch thực hiện Chương tình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Ninh Ích giai đoạn 2021 - 2025

kê hoạch thực hiện Chương tình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Ninh Ích giai đoạn 2021 - 2025

Kê hoạch triển khai thực hiện dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn năm 2021 trên địa bàn xã Ninh Ích

Kê hoạch triển khai thực hiện dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn năm 2021 trên địa bàn xã Ninh Ích

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ninh Ích lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ninh Ích lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh khánh Hòa giai đoạn 2015 - 2020

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh khánh Hòa giai đoạn 2015 - 2020

Quyết định về việc ban hành chương trình công tác của UBND xã Ninh Ích năm 2020

Quyết định về việc ban hành chương trình công tác của UBND xã Ninh Ích năm 2020
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/3/2022 3:11:21 AM

 
 
 
 
Thiết kế website            
 
 
^ Về đầu trang