Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Ủy ban MTTQVN xã Ninh Ích tổ chức tuyên truyền các văn bản Luật

Ủy ban MTTQVN xã Ninh Ích tổ chức tuyên truyền các văn bản Luật

Ủy ban MTTQVN xã Ninh Ích tổ chức tuyên truyền các văn bản Luật

Tổ chức Hoạt động tuyên truyên "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2021 trên địa bàn xã Ninh Ích

Tổ chức Hoạt động tuyên truyên "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2021 trên địa bàn xã Ninh Ích

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Những điểm mới Luật hôn nhân và gia đình

Những điểm mới Luật hôn nhân và gia đình

10 điểm mới quan trọng của Luật nghĩa vụ quân sự 2015

10 điểm mới quan trọng của Luật nghĩa vụ quân sự 2015

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; Doanh ng

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; Doanh ng

Một số điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Một số điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

" Ngày pháp Luật" Vai trò và ý nghĩa đối với hoạt động phổ biển, giáo dục pháp luật

" Ngày pháp Luật" Vai trò và ý nghĩa đối với hoạt động phổ biển, giáo dục pháp luật

BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/3/2022 3:28:49 AM

 
 
 
 
 
Thiết kế website       
 
^ Về đầu trang