Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Trả lời phản ánh kiến nghị

Bc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp HĐND xã lần thứ 4

Bc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp HĐND xã lần thứ 4

Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND xã lần thứ 4

Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND xã lần thứ 4

Báo cáo trả lời kiến nghji của cử tri trước kỳ họp lần thứ 10 HĐND xã khóa 12

Báo cáo trả lời kiến nghji của cử tri trước kỳ họp lần thứ 10 HĐND xã khóa 12

Thông báo Kết quả cuộc họp hòa giải V/v hủy hoại tài sản

Thông báo Kết quả cuộc họp hòa giải V/v hủy hoại tài sản

Thông báo Kết quả làm việc về đơn khiếu nại của công dân

Thông báo Kết quả làm việc về đơn khiếu nại của công dân

Báo cáo kết quả giải quyết đơn công dân

Báo cáo kết quả giải quyết đơn công dân
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/6/2023 7:52:15 PM

^ Về đầu trang