Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Cải cách hành chính

báo cáo công tác cải cách hành chính quý III

báo cáo công tác cải cách hành chính quý III

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021

Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021

Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021

Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021

báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2021

báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2021

Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYÊT CỦA UBND CẤP XÃ

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYÊT CỦA UBND CẤP XÃ

Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2020

Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Báo cáo CCHC quý III/2020

Báo cáo CCHC quý III/2020
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/7/2022 10:31:25 AM

^ Về đầu trang