Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Cải cách hành chính

Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND xã lần thứ 4

Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND xã lần thứ 4

Báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022

Báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022

BC kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022

BC kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022

Báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022

Báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022

Bc số liệu kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 lũy kế đến cuối tháng 7/2022 của UBND xã Ninh Ích

Bc số liệu kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 lũy kế đến cuối tháng 7/2022 của UBND xã Ninh Ích

Bc số liệu kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 lũy kế đến cuối tháng 7/2022 của UBND xã Ninh Ích

Bc số liệu kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 lũy kế đến cuối tháng 7/2022 của UBND xã Ninh Ích

Báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo Kt- XH quí I năm 2022

Báo cáo Kt- XH quí I năm 2022

báo cáo giải quyết thủ tục hành chính quí I năm 2022

báo cáo giải quyết thủ tục hành chính quí I năm 2022
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/7/2022 9:48:48 AM

^ Về đầu trang