Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Cải cách hành chính

Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quí III năm 2022

Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quí III năm 2022

BC kết quả tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 trong 9 tháng năm 2022

BC kết quả tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 trong 9 tháng năm 2022

Bc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp HĐND xã lần thứ 4

Bc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp HĐND xã lần thứ 4

BC công tác cải cách hành chính quý III năm 2022

BC công tác cải cách hành chính quý III năm 2022

báo cáo số liệu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính đến cuối tháng 8 năm 2022

báo cáo số liệu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính đến cuối tháng 8 năm 2022

Bc số liệu kết quả tiép nhận, giỉa quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3,4 lũy kế đến cuối tháng 8/2022

Bc số liệu kết quả tiép nhận, giỉa quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3,4 lũy kế đến cuối tháng 8/2022

Thực hiện rà soát danh mục TTHC trực tuyến, thanh toán trực tuyến, bưu chính công ích; danh sách cán bộ đầu mối

Thực hiện rà soát danh mục TTHC trực tuyến, thanh toán trực tuyến, bưu chính công ích; danh sách cán bộ đầu mối

Thực hiện rà soát danh mục TTHC trực tuyến, thanh toán trực tuyến, bưu chính công ích; danh sách cán bộ đầu mối

Thực hiện rà soát danh mục TTHC trực tuyến, thanh toán trực tuyến, bưu chính công ích; danh sách cán bộ đầu mối

Thực hiện rà soát danh mục TTHC trực tuyến, thanh toán trực tuyến, bưu chính công ích; danh sách cán bộ đầu mối

Thực hiện rà soát danh mục TTHC trực tuyến, thanh toán trực tuyến, bưu chính công ích; danh sách cán bộ đầu mối
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/6/2023 6:56:56 PM

^ Về đầu trang