Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Cải cách hành chính

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính quý III năm 2019 của UBND xã Ninh Ích

BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính quý III năm 2019 của UBND xã Ninh Ích

Ninh Ích Tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức năm 2019.

Ninh Ích Tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức năm 2019.

quyết định 160

ngày 23/01/2019, UBND thị xã ban hành Quyết định số 160/QĐ-UBND ban hành kế hoạch cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa năm 2019

QUyết định số 123/QĐ-UBND ngày 01/2/2019 của UBND xã Ninh Ích.....

Ngày 01/2/2019, UBND xã Ninh Ích ban hành Quyết định số ....
Quyết định công bố TTHC

Quyết định công bố TTHC

Quyết định công bố TTHC

Công văn số 123

Công văn số 123
Cải cách hành chính Ninh Ích

Cải cách hành chính Ninh Ích

Cải cách hành chính Ninh Ích

Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC của UBND xã Ninh Ích

Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC của UBND xã Ninh Ích
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

1/20/2020 8:35:52 PM

^ Về đầu trang