Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

THỐNG KÊ, BÁO CÁO

báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT - XH, QPAN tháng 10/2019 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2019

báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT - XH, QPAN tháng 10/2019 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2019

đăng lý nhu cầu sử dụng đất năm 2020

đăng lý nhu cầu sử dụng đất năm 2020

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

Báo cáo tình hình sử dụng đất, Tài nguyên Môi trường 9 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tình hình sử dụng đất, Tài nguyên Môi trường 9 tháng đầu năm 2019

Báo cáo ước số hộ, dân số tính đến ngày 31/12/2019

Báo cáo ước số hộ, dân số tính đến ngày 31/12/2019

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN tháng 08/2019 và phương hướng nhiệm vụ tháng 09/2019

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN tháng 08/2019 và phương hướng nhiệm vụ tháng 09/2019

Báo cáo tình hình thực hiện đất đai, tài nguyên, môi trường 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng 6 tháng cuối năm

Báo cáo tình hình thực hiện đất đai, tài nguyên, môi trường 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng 6 tháng cuối năm

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN tháng 07/2019 và phương hướng nhiệm vụ tháng 08/2019

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN tháng 07/2019 và phương hướng nhiệm vụ tháng 08/2019

báo cáo tình hình phát triển KT-XH, QPAN tháng 6/2019 và phương hướng nhiệm vụ tháng 7/2019

báo cáo tình hình phát triển KT-XH, QPAN tháng 6/2019 và phương hướng nhiệm vụ tháng 7/2019

Thông báo về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Ninh Hòa

Thông báo về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Ninh Hòa
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

11/16/2019 4:40:38 AM

^ Về đầu trang