Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tin Tức - Sự Kiện

THÔNG BÁO Về việc chủ động ứng phó với bão số 6, mua lũ trên địa bàn xã Ninh Ích

THÔNG BÁO Về việc chủ động ứng phó với bão số 6, mua lũ trên địa bàn xã Ninh Ích
THÔNG BÁO Về việc chủ động ứng phó với bão số 6, mua lũ trên địa bàn xã Ninh Ích

      Thực hiện theo Thông báo số  393/TB - UBND ngày 8/11/2019 của UBND thị xã Ninh Hòa

       Để chủ động ứng phó với diễn biến nguy hiểm của bão và mưa lũ có khả năng xảy ra BCH PCTT và TKCN xã Ninh Ích thông báo đến thành viên BCH PCTT và TKCN của xã và toàn thể nhân dân triển khai thực hiện một số việc cấp bách sau:

      - Tất cả toàn bộ tàu thuyền của bà con ngư dân nhanh chóng tìm nơi neo đậu an toàn. Đối với các tàu thuyền chưa về bến thì đề nghị gia đình liên lạc và yêu cầu quay về tránh trú bão.Cấm các tàu đánh bắt thủy sản, tàu du lịch, các phương tiện đường thủy khác không được ra khơi kể từ 12h00 phút ngày 10/11/2019

       - Đối với lồng bè đề nghị bà con kiểm tra và tăng cường hệ thống dây neo, chằng néo lại lều trại và các vật dụng trên bè, thu hoạch số thủy sản đã đến tuổi thu hoạch.Cấm bà con ngư dân, các hộ nuôi trông thủy sản trên các lồng bè trên biển phải trở vào bờ( bắt buộc) trước 15h ngày 10/11/2019 cho đến khi hết bão.

        - Đối với các khu vực ao đìa, và đất trồng màu đề nghị bà con chằng chống lều trại, gia cố bờ bao, đồng thời thu hoạch những sản phẩm hiện có.

      - Đề nghị bà con kiểm tra chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây cành có khả năng ngã đỗ gây thiệt hại về người và tài sản.

      - Đối với những vùng thấp trũng đề nghị bà con kê cao đồ đạt, di chuyển gia súc, gia cầm đến nơi cao ráo an toàn tránh lũ gây thiệt hại.

      - Đối với các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn tự kiểm tra và thực hiện theo phương án và kế hoạch PCTT và TKCN đã được xây dựng trước.

      - Đối với các thành viên của BCH PCTT và TKCN của xã phải có mặt đầy đủ trong suốt quá trình xảy ra bão, lũ để tham gia phòng chống. đối với các tổ trực ở các thôn tiến hành trực ban đầy đủ, tiếp nhận và triền khai những nội dung mà BCH của xã yêu cầu, kịp thời báo cáo nhanh về tình hình bão lũ xảy ra ở địa bàn mình phụ trách. Trong quá trình thực hiện nếu có gì khó khăn vướng mắc thì xin ý kiến chỉ đạo.

      Trên đây là thông báo của UBND xã về việc chủ động ứng phó với bão số 6 và mưa lũ trên địa bàn. Đề nghị các tổ trực được phân công bà con nhân dân trên toàn xã nghiêm túc thực hiện theo tinh thần thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:                                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Đài truyền thanh xã;                                                                  KT. CHỦ TỊCH 

- Lưu VT.                                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                                   Phạm Ngọc Khánh

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

8/4/2020 4:09:58 AM

 
Thiết kế website           
 
 
 
^ Về đầu trang