Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Bc kết quả hs khen thưởng thành tích giúp đỡ cách mạng và tham gia kháng chiến chống Mỹ của ông Nguyễn Văn Bình

Bc kết quả hs khen thưởng thành tích giúp đỡ cách mạng và tham gia kháng chiến chống Mỹ của ông Nguyễn Văn Bình

Tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022tại UBND xã Ninh Ích

Tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022tại UBND xã Ninh Ích

Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

BC kết quả thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh của UBMTTQVN xã

Phát động phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của UBMT TQVN xã Ninh Ích

QĐ khen thưởng thị xã phong trào Toàn dân phòng chống Covid-19

Về việc khen thưởng cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19"
Đoàn thanh niên xã Ninh Ích tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác phòng, chống dịch covid – 19

Đoàn thanh niên xã Ninh Ích tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác phòng, chống dịch covid – 19

Đoàn thanh niên xã Ninh Ích tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác phòng, chống dịch covid – 19

Chỉ thị phát động thi đua giai đoạn 2020-2025

Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lọi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

HD của BCĐ phong trào Covid-19

Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid – 19” trên địa bàn xã Ninh Ích

HD khen thưởng Covid-19 của UBND xã

Về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo tuyên truyền gương điển hình tiên tiến

Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả trên địa bàn xã Ninh Ích
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/3/2022 2:34:01 AM

 
 
Thiết kế website
 
 
 
^ Về đầu trang