Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

QUY HOẠCH, CHIẾN LƯỢC, KHDH

Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà

Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà

Cung cấp thông tin HTX nông nghiệp tham gia liên kết

Cung cấp thông tin HTX nông nghiệp tham gia liên kết

Quyết định điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Quyết định điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Thông báo vv công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Thông báo vv công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Góp ý về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Ninh Hòa

Góp ý về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Ninh Hòa

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Thị xã Ninh Hòa

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Thị xã Ninh Hòa

Thông báo Về việc Đăng ký, kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ninh Ích

Thông báo Về việc Đăng ký, kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ninh Ích

Kê hoạch đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu năm 2020

Kê hoạch đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu năm 2020

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư công trình trung hạn 5 năm 2021 - 2025

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư công trình trung hạn 5 năm 2021 - 2025

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Ninh Hòa

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Ninh Hòa
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/6/2023 8:49:48 PM

^ Về đầu trang