Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Quốc phòng - An ninh

Ninh Ích tổ chức Bồi dưỡng KTQP-AN cho đối tượng 4 năm 2022

Ninh Ích tổ chức Bồi dưỡng KTQP-AN cho đối tượng 4 năm 2022

Ninh Ích tổ chức Bồi dưỡng KTQP-AN cho đối tượng 4 năm 2022

Xã Ninh Ích tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho nam thanh niên trong độ tuổi NVQS.

Xã Ninh Ích tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho nam thanh niên trong độ tuổi NVQS.
Ninh Ích tổ chức xét duyệt chính trị công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2023

Ninh Ích tổ chức xét duyệt chính trị công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2023

Ninh Ích tổ chức xét duyệt chính trị công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2023
Ninh Ích tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ninh Ích tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ninh Ích tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Ninh Ích khai mạc lớp huấn luyện DQCĐ, DQTC năm thứ 2 trở lên năm 2022

Ninh Ích khai mạc lớp huấn luyện DQCĐ, DQTC năm thứ 2 trở lên năm 2022

Ninh Ích khai mạc lớp huấn luyện DQCĐ, DQTC năm thứ 2 trở lên năm 2022
Ninh Ích tổ chức gặp mặt gia đình thanh niên nhập ngũ năm 2022

Ninh Ích tổ chức gặp mặt gia đình thanh niên nhập ngũ năm 2022

Ninh Ích tổ chức gặp mặt gia đình thanh niên nhập ngũ năm 2022
Khai mạc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022 tại xã Ninh Ích

Khai mạc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022 tại xã Ninh Ích

Khai mạc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022 tại xã Ninh Ích
Ninh Ích: Tổ chức tuyên truyền biển đảo năm 2022

Ninh Ích: Tổ chức tuyên truyền biển đảo năm 2022

Ninh Ích: Tổ chức tuyên truyền biển đảo năm 2022
Ninh Ích: tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên độ tuổi 17 năm 2022

Ninh Ích: tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên độ tuổi 17 năm 2022

Ninh Ích: tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên độ tuổi 17 năm 2022
Ninh Ích thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Ninh Ích thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Ninh Ích thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/6/2023 8:32:12 PM

^ Về đầu trang