Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Phát triển sản xuất, kinh doanh, mùa vụ

Ninh Ích: Phát triển nông nghiệp tại địa phương

Ninh Ích:  Phát triển nông nghiệp tại địa phương
Ninh Ích: Phát triển nông nghiệp tại địa phương

 

Ninh Ích là xã đồng bằng gồm 07 thôn, trong đó 03 thôn vùng nông nghiệp chuyên sản xuát cây lúa nước, làm nương rẫy và kinh doanh hàng tạp hóa, 04 thôn còn lại sống buôn bán, đánh bắt xã nuôi trồng thủy sản

Tổng số hộ toàn xã: 2068 hộ với 9512 khẩu

Lao động chính: khoảng 5.400 người.

Điều kiện kinh tế thuận lợi được thiên nhiên ưu đãi, đặc biệt là Đầm Nha Phu

* Về hình thức tổ chức hoạt động:

- Phân công một Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã chịu trách nhiệm điều phối hoạt động của đội ngũ cán bộ phụ trách nông nghiệp địa bàn xã.

- Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và Quy chế quản lý. Uỷ ban nhân dân xã thành lập Ban nông nghiệp xã gồm các cán bộ phụ trách nông nghiệp trên địa bàn xã để quản lý, điều phối hoạt động về nông nghiệp trên địa bàn.

+ Khuyến nông:

- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của người sản xuất để tăng thu nhập, thoát đói nghèo, làm giàu thông qua các hoạt động đào tạo nông dân vềkiến thức, kỹ năng và các hoạt động cung ứng dịch vụ để hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, thích ứng các điều kiện sinh thái, khí hậu vàthị trường.

- Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩn đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa,hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninhlương thực quốc gia, ổn định kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường.

- Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia khuyến nông.

+ Nông nghiệp:

- Căn cứ theo lịch sản xuất vụ lúa hàng năm của UBND thị xã Ninh Hòa về triển khai sản xuất vụ lúa Đông Xuân và vụ lúa Hè Thu trên địa bàn xã

- Tổ chức lấy ý kiến khu dân cư về việc sản xuất vụ Lúa theo quy định.

- Tổ chức công tác bảo vệ thực vật, thú y, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh động vật, thực vật đối với sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm dịch chất lượng về động vật, thực vật trên địa bàn xã theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý về giết mổ động vật theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn và tổ chức xây dựng mô hình thực hành sản xuất trong nông nghiệp.

+ Lâm nghiệp:

- Uỷ ban nhân dân xã quản lý diện tích rừng trong phạm vi quản lý của địa phương sau khi được phê duyệt; xác định ranh giới các loại rừng, thống kê, kiểm kê, theo dõi diễn biến rừng theo hướng dẫn của cấp trên.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về giống cây lâm nghiệp; Xây dựng phương án, biện pháp, chỉ đạo, kiểm tra về sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp và sử dụng vật tư lâm nghiệp; trồng rừng; chế biến và bảo quản lâm sản; phòng, chống dịch bệnh gây hại rừng; phòng, chữa cháy rừng;

- Giúp Uỷ ban nhân dân xã chỉ đạo và kiểm tra việc trồng rừng, bảo vệ rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; phát triển cây lâm nghiệp phân tán theo quy định; hướng dẫn, thẩm định chuyên môn các dự án đầu tư trên đất lâm nghiệp;

- Kiểm tra trong quản lý, bảo vệ rừng ở địa phương; việc phối hợp và huy động lực lượng, phương tiện của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy, chữa cháy rừng.

+Thuỷ sản:

- Kiểm tra, tổ chức thực hiện: quy định pháp luật về nuôi trồng, khai thác, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản; hành lang cho các loài thuỷ sản di chuyển khi áp dụng các hình thức khai thác thuỷ sản; công bố bổ sung những nội dung quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về danh mục các loài thuỷ sản bị cấm khai thác và thời gian cấm khai thác; các phương pháp khai thác, loại nghề khai thác, ngư cụ cấm sử dụng hoặc hạn chế sử dụng; chủng loại, kích cỡ tối thiểu các loài thuỷ sản được phép khai thác; mùa vụ khai thác, khu vực cấm khai thác và khu vực cấm khai thác có thời hạn cho phù hợp với hoạt động khai thác nguồn lợi thuỷ sản của tỉnh;

- Quản lý khu bảo tồn vùng nước nội địa do địa phương quản lý và quy chế vùng khai thác thuỷ sản ở sông, hồ, và các vùng nước tự nhiên khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Tổ chức đánh giá nguồn lợi thuỷ sản; tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về thủy sản trên địa bàn xã thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo quy định;

- Quản lý thức ăn, chế phẩm sinh học, hóa chất để xử lý, cải tạo môi trường dùng trong thủy sản theo quy định;

- Quản lý vùng nuôi trồng thuỷ sản theo quy hoạch, kế hoạch nuôi trồng thuỷ sản của thị xã và tổ chức thực hiện việc quản lý vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung do địa phương quản lý;

- Tham mưu và giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện việc giao, cho thuê, thu hồi mặt nước thuộc địa phương quản lý để nuôi trồng thủy sản theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra chất lượng và kiểm dịch giống thuỷ sản ở các cơ sở sản xuất giống thuỷ sản; tổ chức thực hiện phòng trừ và khắc phục hậu quả dịch bệnh thuỷ sản trên địa bàn theo quy định;

+ Thuỷ lợi:

- Kiểm tra, quản lý các hồ chứa nước thủy lợi, công trình thuỷ lợi và chương trình mục tiêu cấp, thoát nước nông thôn trên địa bàn xã; hướng dẫn, kiểm tra về việc xây dựng, khai thác, sử dụng và bảo vệ các hồ chứa nước thủy lợi; các công trình thuỷ lợi thuộc nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã.

- Kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc xây dựng, khai thác, bảo vệ đê điều, bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai; xây dựng phương án, biện pháp và tổ chức thực hiện việc phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;

- Kiểm tra công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn theo quy định.

+ Phát triển nông thôn:

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã về cơ chế, chính sách, biện pháp khuyến khích phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã theo văn bản pháp luật.

- Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã, phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn, dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn xã.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
nQJWV5
10/18/2020 11:42:45 PM

veMewN http://pills2sale.com/ levitra nizagara

VVeVhT
12/4/2020 9:39:50 AM

11p9FY https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

UNFYQ
12/13/2020 6:39:44 AM

KDn7iM http://xnxx.in.net/ xnxx videos

8H0eO
12/13/2020 11:20:32 AM

5yvKMa https://writemyessayforme.web.fc2.com/

cUxyq9
12/15/2020 12:20:11 PM

74gyrk https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

UKfUKv
1/9/2021 3:33:08 PM

uNtgNe https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

7HEACP
1/9/2021 7:47:33 PM

S04DYZ http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

9nJND9
1/17/2021 4:46:59 PM

g4JEcu http://nexus.cct.lsu.edu:8000/nexus_uis/930

DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/18/2021 11:03:13 AM

 
 
Thiết kế website
 
 
^ Về đầu trang