Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Môi trường - Vệ sinh an toàn thực phẩm

Kế hoạch kiểm tra VSATP nhân dịp tết trung thu năm 2022

Kế hoạch kiểm tra VSATP nhân dịp tết trung thu năm 2022

Công tác tổ chức thực hiện công tác thu gom rác thải về sinh môi trường năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022

Công tác tổ chức thực hiện công tác thu gom rác thải về sinh môi trường năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Ninh Ích

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Ninh Ích
Ninh Ích: tổ chức lễ phát động chương trình môi trường xanh

Ninh Ích: tổ chức lễ phát động chương trình môi trường xanh

Ninh Ích: tổ chức lễ phát động chương trình môi trường xanh
Ninh Ích: ra mắt mô hình “Làng mình sạch rác, 7 làng đẹp xanh”

Ninh Ích: ra mắt mô hình “Làng mình sạch rác, 7 làng đẹp xanh”

Ninh Ích: ra mắt mô hình “Làng mình sạch rác, 7 làng đẹp xanh”

Kết quả công tác quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sản sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cở sở đủ điều kiện ATTP trong tháng 8 năm 2021

Kết quả công tác quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sản sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cở sở đủ điều kiện ATTP trong tháng 8 năm 2021

Kết quả công tác quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong tháng 7 năm 2021

Kết quả công tác quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong tháng 7 năm 2021

Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của bộ công thương trên địa bàn xã Ninh Ích

Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của bộ công thương trên địa bàn xã Ninh Ích

Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của bộ công thương trên địa bàn xã Ninh Ích

Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của bộ công thương trên địa bàn xã Ninh Ích

Báo cáo kiểm tra công tác VSATTP "Tết Trung thu" năm 2020

Báo cáo kiểm tra công tác VSATTP "Tết Trung thu" năm 2020
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/3/2022 2:23:56 AM

 
 
 
Thiết kế website   
 
 
 
^ Về đầu trang