Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội

Tờ trình 127/TTr-UBND xã NInh Ích

Về việc đề nghị phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Ninh Ích đợt 1

Thông báo 65/TB-UBND xã Ninh Ích

Niêm yết công khai danh sách người lao động, người sử dụng lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đủ điều kiện hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đợt 1

Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Quyết định 469/QĐ-UBND xã Ninh Ích

Thành lập Hội đồng xét duyệt hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Ninh Ích

Kế hoạch 69/KH-UBND xã Ninh Ích

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa

Kế hoạch số 68/KH-UBND xã Ninh Ích

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Ninh Ích

Quyết định 2045/QĐ- UBND tỉnh Khánh Hòa

về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết 68/NQ-CP

về một số chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Quyết định về việc Công khai danh mục TTHC mới lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Ninh Ích

Quyết định về việc Công khai danh mục TTHC mới lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Ninh Ích
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/20/2021 8:55:28 AM

 
Thiết kế website      
 
 
 
^ Về đầu trang