Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư

Rà soát và đề xuất theo thứ tự ưu tiên danh mục công trình sạt lở sông suối

Rà soát và đề xuất theo thứ tự ưu tiên danh mục công trình sạt lở sông suối

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư chương trình xd NTM giai đoạn 2021-2025

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư chương trình xd NTM giai đoạn 2021-2025

Bc tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2021, kê hoạch xây dựng 6 tháng cuối năm 2021 và dự kiến danh mục đầu tư xây dựng năm 2022

Bc tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2021, kê hoạch xây dựng 6 tháng cuối năm 2021 và dự kiến danh mục đầu tư xây dựng năm 2022

đề xuất danh mục các công trình thủy lợi cần đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa để cập nhật vào quy hoạch trên địa bàn xã Ninh Ích

V/v đề xuất danh mục các công trình thủy lợi cần đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa để cập nhật vào quy hoạch trên địa bàn xã Ninh Ích
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/6/2023 7:07:32 PM

^ Về đầu trang