Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Khen thưởng

Bc kết quả hs khen thưởng thành tích giúp đỡ cách mạng và tham gia kháng chiến chống Mỹ của ông Nguyễn Văn Bình

Bc kết quả hs khen thưởng thành tích giúp đỡ cách mạng và tham gia kháng chiến chống Mỹ của ông Nguyễn Văn Bình

Tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022tại UBND xã Ninh Ích

Tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022tại UBND xã Ninh Ích

Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

QĐ khen thưởng thị xã phong trào Toàn dân phòng chống Covid-19

Về việc khen thưởng cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19"

Chỉ thị phát động thi đua giai đoạn 2020-2025

Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lọi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

HD khen thưởng Covid-19 của UBND xã

Về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

BC sơ kết thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021

Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

QĐ khen thưởng NTM của Tỉnh

Về việc khen thưởng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020

QĐ Khen thưởng cấp xã tổng kết nhiệm vụ năm 2020

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020

QĐ khen thưởng TX phong trào thi đua 2020

Về việc khên thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2020
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/3/2022 2:56:59 AM

 
 
Thiết kế website
 
 
^ Về đầu trang