Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Giáo dục - Y tế

Kê hoạch Triển khai Công tác phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn xã Ninh Ích

Kê hoạch Triển khai Công tác phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn xã Ninh Ích
Kê hoạch Triển khai Công tác phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn xã Ninh Ích

ỦY BAN NHÂN DÂN

 XÃ NINH ÍCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:19a / KH-UBND

 

 

Ninh Ích, ngày 07 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

Triển khai Công tác phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn xã Ninh Ích

 

 
 

 

 

 

 

 

Căn cứ Công văn số 274/UBND ngày 07/02/2020 của UBND thị xã Ninh Hòa “V/v tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra”;

           UBND xã Ninh Ích xây dựng Kế hoạch “Triển khai Công tác phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn xã Ninh Ích”, cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

          1. Mục đích:

          Nhằm tăng cường các biện pháp phòng dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh; chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn toàn xã.

          Theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại địa phương, giải quyết kịp thời khi có dấu hiệu dịch, bệnh xảy ra.

          2. Yêu cầu:

          Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, Ban Giám hiệu các trường và Ban nhân dân các thôn phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, không được lơ là, chủ quan, thực hiện tốt sự chỉ đạo của các cấp, tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.

          II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

  1. Công tác chỉ đạo:

Củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo “Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân”, thành lập Đội phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.

Chủ động nắm bắt các văn bản chỉ đạo của các cấp kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể, Ban Giám hiệu các trường và Ban nhân dân các thôn triển khai thực hiện công tác phòng chống, dịch bệnh.

Chỉ đạo tăng cường hiệu quả hoạt động của Trạm y tế, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tư vấn phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo trang thiết bị và cơ số thuốc để ứng phó khi có dịch bệnh xãy ra.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp và chế độ báo cáo theo quy định

  1. Công tác tuyên truyền:

Tuyên truyềnđầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành của các cấp đến cán bộ và nhân dân trong toàn xã.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phát huy hệ thống thông tin trên Đài truyền thanh và Cổng thông tin điện tử của địa phương nhằm thông tin đầy đủ tình hình dịch bệnh, mức độ nguy hiểm và cách thức phòng, chống dịch bệnh…giúp cho nhân dân không hoang mang, sợ hãi và không mất cảnh giác, bình tĩnh đối phó với dịch bệnh.

          Phát tờ rơi và treo băng ron tuyên truyền tại khu vực đông dân, thông tin rộng rãi về số điện điện thoại về đường dây nóng phòng, chống dịch của UBND xã: 0905.738171 hoặc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa với số điện thoại: 0988.493140.

Biểu dương kịp thời các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh góp phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

  1. Công tác phối hợp:

          Phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể địa phương dẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Corona. Tăng cường các biện pháp phòng dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự  xâm nhập và lây lan của dịch bệnh; chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và nhân dân trên địa bàn toàn xã. Đồng thời tuyên truyền đoàn viên, hội vên chủ động nắm bắt thông tin, không được đưa tin sai sự thật về tình hình dịch, bệnh gây hoang mang, lo lắng trong xã hội. Không sử dụng “tít” và nội dung bài nghi vấn, suy đoán, gán ghép, liên hệ thiếu căn cứ, không đúng bản chất sự việc, thận trọng và phải kiểm chứng thông tin từ các cơ quan chức năng khi khai thác thông tin từ báo chí nước ngoài đặc biệt là trên các trang mạng xã hội (Facebook).

Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với các trường và Ban nhân dân các thôn hướng dẫn cách vệ sinh trường, lớp và khu vực thôn, xóm đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

  1. Công tác kiểm tra, giám sát:

UBND xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác Công tác phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn đối với các ban, ngành, đoàn thể, các trường học và Ban nhân dân các thôn.

Kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình thực hiện trái với sự chỉ đạo của UBND xã trong công tác phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.Các ban, ngành của cơ quan UBND xã:

Tích cực vệ sinh phòng làm việc, các trang thiết bị tại Bộ phận một cửa, vệ sinh không gian tiếp đón, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp;

Tập trung công tác tuyên truyền, hướng dẫn vận động người dân và các tổ chức doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến qua Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến, các khoản phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính; sử dung dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả qua bưu chính công.

Chủ động tuyên truyền truyền và cung cấp tài liệu hướng dẫn biện pháp phòng ngừa lây nhiễm vi rút Corona chủng mới cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa.

  1. Văn hóa thông tin và Đài truyền thanh:

Cập nhật thường xuyên liên tục, chính xác, đầy đủ diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn lây lan dịch bệnh từ nguồn thông tin chính thức của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra, của Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền

Xây dựng các bài viết, tăng thời lượng phát sóng trên Đài truyền thanh và đăng bài trên Cổng thông tin điện tử của xã hướng dẫn người dân nhận thức đầy đủ nguy cơ và cách phòng, ngừa dịch bệnh, nâng cao ý thức người dân về việc tuân thủ các khuyến cáo, biện pháp của cơ quan chức năng.

  1. Trạm Y tế xã Ninh Ích:

Chủ trì, tham mưu cho UBND xã thành lập Ban chỉ đạo “Phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona,

Xây dựng kế hoạch, chủ động phòng ngừa khi có dịch bệnh xảy ra.

Hướng dẫn cho nhân dân, các trường cách tiêu khử trùng, cách phòng ngừa vi rút Corona nhằm hạn chế thấp nhất tình hình dịch bệnh có thể xảy ra.

  1. Ban Công an xã:

Nắm chắc tình hình, tăng cường công tác giám sát công dân, lao động Trung Quốc sinh sống, làm việc về tại địa phương báo cáo kịp thời về UBND xã để kịp thời xử lý.

  1. Ban Chỉ huy quân sự xã:

          Phối hợp với Trạm Y tế xã tiến hành kiểm tra thân nhiệt cho 100% công dân nhập ngũ trên địa bàn xã trước khi lên xe di chuyển đến sân vận động để làm lễ giao nhận quân.

  1. Ban Giám hiệu các trường trên địa bàn:

Thông báo cho học sinh trên địa bàn nghỉ học, đồng thời, các đơn vị trường học trên địa bàn xã triển khai một số công việc để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất .

          Phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế xã, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra trong trường học. Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan.

          Truyên truyền cho trẻ em, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường về dịch bệnh và các biện pháp phòng bệnh, cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, đeo khẩu trang y tế khi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có biểu hiện sốt, ho.

          Khuyến cáo học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Đặc biệt, cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.         

7.  Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã:

          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên của tổ chức mình tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Corona. Tăng cường các biện pháp phòng dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự  xâm nhập và lây lan của dịch bệnh; chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và nhân dân trên địa bàn toàn xã. 

8. Ban nhân dân các thôn:

Tích cực tuyên truyền, vận động trong nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn thôn mình.

Nắm bắt kịp thời mọi thông tin và báo cáo về UBND xã để có hướng xử lý kịp thời.

Trên đây là Kế hoạch “Triển khai Công tác phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn xã Ninh Ích. UBND xã Ninh Ích đề nghị các ban, ngành, đoàn thể và Ban nhân dân các thôn quan tâm thực hiện. trong qua trình triển khai có vướng mắc kịp thời báo cáo về lãnh đạo UBND xã để kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

- Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa;

- Đảng ủy xã Ninh Ích;

- Các ban, ngành, đoàn thể liên quan;

- Lưu: VT.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Ngọc Ninh

 

 

 

         

         

 

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
73O3MN
10/18/2020 8:15:18 PM

RCegHz http://pills2sale.com/ levitra nizagara

4c21Ws
12/4/2020 7:47:23 AM

cr6nli https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

7aofHH
12/13/2020 7:05:16 AM

YNersj http://xnxx.in.net/ xnxx videos

8ugn1
12/13/2020 12:54:15 PM

bdkeIG https://writemyessayforme.web.fc2.com/

7jDkwD
12/15/2020 1:54:04 PM

kBrTiK https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

5j1KIg
1/9/2021 7:08:27 PM

qMr9xb https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

DNlA3
1/9/2021 11:28:22 PM

DOtNXy http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

7/6/2022 8:22:21 PM

^ Về đầu trang