Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Hội đồng nhân dân

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NINH ÍCH

 

 

Họ và tên:  Nguyễn Thị Thu Thắm

Ngày sinh:  08/3/1973

Quê quán:  Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:  Kinh

Thường trú:  Ngọc Diêm, Ninh Ích, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Hành chính

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh:  Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Điện thoại:  0988986342

Email công vụ:  ntttham.nh@khanhhoa.gov.vn 

 

 

 

Họ và tên:   Nguyễn Thị Xuân Hiền

Ngày sinh:   30/8/1969

Quê Quán:  Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa

Dân tộc:   Kinh

Thường trú:  Vạn Thuận, Ninh Ích, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh:  Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân

Điện thoại:  0905692618

Email công vụ:  ntxhien.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

 

Họ và tên:  Trần Ngọc Ninh

Ngày sinh:  21/11/1963

Quê quán:  Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:  Kinh

Thường trú:  Phú Hữu, Ninh Ích, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn:  Trung cấp

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh:  Trưởng ban Kinh tế-Xã hội HĐND

Điện thoại:  0938885600

Email công vụ:  tnninh.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

 

Họ và tên : Đặng Thị Thúy Hà

Ngày sinh : 27/01/1988

Quê quán : Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc : Kinh

Thường trú : Vạn Thuận, Ninh Ích, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn : Đại học Công tác xã hội

Lý luận chính trị : Trung cấp

Chức danh : Trưởng ban Pháp chế HĐND

Điện thoại : 0993722032

Email công vụ : dttha.nh@khanhhoa.gov.vn

DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/6/2023 7:40:07 PM

^ Về đầu trang