Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ

Tình hình thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của UBND xã Ninh Ích

Tình hình thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của UBND xã Ninh Ích

Rà soát nhu cầu đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn

Rà soát nhu cầu đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn

Rà soát báo cáo các dự án quá thời gian bố trí thực hiện vốn theo quy định của Luật đầu tư công

Rà soát báo cáo các dự án quá thời gian bố trí thực hiện vốn theo quy định của Luật đầu tư công

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư Chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư Chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Các công trình đua vào sử dụng trong năm 2021

Các công trình đua vào sử dụng trong năm 2021

Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021

Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021

Danh mục dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng và chuẩn bị đầu tư năm 2021

Danh mục dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng và chuẩn bị đầu tư năm 2021

Danh mục chuẩn bị đàu tư

Danh mục chuẩn bị đàu tư

Bc tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2021, kê hoạch xây dựng 6 tháng cuối năm 2021 và dự kiến danh mục đầu tư xây dựng năm 2022

Bc tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2021, kê hoạch xây dựng 6 tháng cuối năm 2021 và dự kiến danh mục đầu tư xây dựng năm 2022
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/6/2023 7:33:15 PM

^ Về đầu trang