Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Đảng ủy

 

NHÂN SỰ BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY XÃ NINH ÍCH

 

 

 

Họ và tên:  Nguyễn Thị Thu Thắm

Ngày sinh:  08/3/1973

Quê quán:  Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:  Kinh

Thường trú:  Ngọc Diêm, Ninh Ích, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Hành chính

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh:  Bí thư Đảng ủy

Điện thoại:  0988986342

Email công vụ:  ntttham.nh@khanhhoa.gov.vn 

 

 

 

Họ và tên:  Trần Ngọc Ninh

Ngày sinh:  21/11/1963

Quê quán:  Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:  Kinh

Thường trú:  Phú Hữu, Ninh Ích, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn:  Trung cấp

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh:  Phó Bí thư thường trực

Điện thoại:  0938885600

Email công vụ:  tnninh.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

Họ và tên:  Bùi Thị Thùy Liên

Năm sinh:  1982

Quê Quán:  Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú:  Vạn Thuận, Ninh Ích, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Luật

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh:  Phó Bí thư - Chủ tịch UBND

Điện thoại:  0905738171

Email công vụ:  bttlien.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

Họ và tên:   Phạm Ngọc Khánh

Năm sinh:   18/10/1975

Quê Quán:  Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú:  Phú Hữu, Ninh Ích, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn:  Trung cấp

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh:  Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại:  0905692618

Email công vụ:  pnkhanh.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

 

Họ và tên:   Hồ Minh Sơn

Năm sinh:   18/12/1986

Quê Quán:  Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú: Vạn Thuận, Ninh Ích, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh:  Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại:  0766717400

Email công vụ: hmson.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

 

Họ và tên:  Trương Trung Tín

Ngày sinh:  17/12/1975

Quê quán:  Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:  Kinh

Thường trú:  Tân Thành, Ninh Ích, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn:  Trung cấp

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh:  Đảng ủy viên - Chủ tịch Mặt trận

Điện thoại:  0906500323

Email công vụ:  tttin.nh@khanhhoa.gov.vn

 

DANH SÁCH MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ XÃ NINH ÍCH

 

 

Họ và tên: Trương Trung Tín

Ngày sinh: 17/12/1975

Quê quán: Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc: Kinh

Thường trú: Tân Thành, Ninh Ích, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Lý luận chính trị: Trung cấp

Chức danh: Chủ tịch Mặt trận

Điện thoại: 0906500323

Email công vụ: tttin.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

 

Họ và tên: Đặng Thị Thúy Hà

Ngày sinh: 27/01/1988

Quê quán: Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc: Kinh

Thường trú: Vạn Thuận, Ninh Ích, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác xã hội

Lý luận chính trị: Trung cấp

Chức danh: Chủ tịch Hội LHPN

Điện thoại: 0993722032

Email công vụ: dttha.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

 

Họ và tên: Phạm Quốc Cường

Ngày sinh: 07/01/1985

Quê quán: Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc: Kinh

Thường trú: Phú Hữu, Ninh Ích, Ninh Hòa 

Trình độ chuyên môn: Trung cấp QLNN về ANTT

Lý luận chính trị: Trung cấp

Chức danh: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

Điện thoại: 0378834104

Email công vụ: pqcuong.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

 

Họ và tên: Trương Quốc Tường

Ngày sinh: 19/12/1962

Quê quán: Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc: Kinh

Thường trú: Ngọc Diêm, Ninh Ích, Ninh Hòa 

Trình độ học vấn: Trung cấp Xã hội

Lý luận chính trị: Sơ cấp

Chức danh: Chủ tịch Hội Nông dân

Điện thoại: 0383715506

Email công vụ: tqtuong.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

 

Họ và tên: Lê Văn Bá Phước

Ngày sinh: 20/4/1985

Quê quán: Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc: Kinh

Thường trú: Tân Thành, Ninh Ích, Ninh Hòa 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Trung cấp

Chức danh: Bí thư Đoàn TNCSHCM

Điện thoại: 0934707966

Email công vụ: lvbphuoc.nh@khanhhoa.gov.vn

DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/6/2023 6:56:14 PM

^ Về đầu trang