Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Chuẩn bị đầu tư

Tình hình thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của UBND xã Ninh Ích

Tình hình thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của UBND xã Ninh Ích

Rà soát nhu cầu đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn

Rà soát nhu cầu đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn

Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021

Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021

Danh mục chuẩn bị đàu tư

Danh mục chuẩn bị đàu tư

Bc tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2021, kê hoạch xây dựng 6 tháng cuối năm 2021 và dự kiến danh mục đầu tư xây dựng năm 2022

Bc tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2021, kê hoạch xây dựng 6 tháng cuối năm 2021 và dự kiến danh mục đầu tư xây dựng năm 2022

đề xuất danh mục các công trình thủy lợi cần đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa để cập nhật vào quy hoạch trên địa bàn xã Ninh Ích

đề xuất danh mục các công trình thủy lợi cần đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa để cập nhật vào quy hoạch trên địa bàn xã Ninh Ích

Quyết định về việc công bố công khai phân bổ vốn đầu tư và danh mục các công trình xây dựng cơ bản năm 2021

Quyết định về việc công bố công khai phân bổ vốn đầu tư và danh mục các công trình xây dựng cơ bản năm 2021

Danh mục công trình chuẩn bị đầu tư 2019

Danh mục công trình chuẩn bị đầu tư 2019
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/6/2023 7:36:21 PM

^ Về đầu trang