Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Cải cách hành chính

quyết định 160

ngày 23/01/2019, UBND thị xã ban hành Quyết định số 160/QĐ-UBND ban hành kế hoạch cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa năm 2019

QUyết định số 123/QĐ-UBND ngày 01/2/2019 của UBND xã Ninh Ích.....

Ngày 01/2/2019, UBND xã Ninh Ích ban hành Quyết định số ....
Quyết định công bố TTHC

Quyết định công bố TTHC

Quyết định công bố TTHC

Công văn số 123

Công văn số 123
Cải cách hành chính Ninh Ích

Cải cách hành chính Ninh Ích

Cải cách hành chính Ninh Ích

Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC của UBND xã Ninh Ích

Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC của UBND xã Ninh Ích

Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2019

Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2019

Quyết định Ban hành Kế hoạch Kiểm soát Thủ tục hành chính xã Ninh Ích năm 2019

Quyết định Ban hành Kế hoạch Kiểm soát Thủ tục hành chính xã Ninh Ích năm 2019

Báo cáo CCHC quý I/2019

Báo cáo CCHC quý I/2019
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/22/2019 4:32:41 PM

^ Về đầu trang