Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Bầu cử

Thông báo niêm yết công khai danh sách cử tri bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 07/4/2021, UBND xã Ninh Ích ban hành Thông báo niêm yết công khai danh sách cử tri bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quyết định thành lập Tổ bầu cử số 7 - Tân Thành

Ngày 31/03/2021, UBND xã Ninh Ích đã ban hành quyết định thành lập Tổ bầu cử số 7 - Tân Thành

Quyết định thành lập Tổ bầu cử số 6 - Ngọc Diêm

Ngày 31/03/2021, UBND xã Ninh Ích đã ban hành quyết định thành lập Tổ bầu cử số 6 - Ngọc Diêm

Quyết định thành lập Tổ bầu cử số 5 - Tân Ngọc

Ngày 31/03/2021, UBND xã Ninh Ích đã ban hành quyết định thành lập Tổ bầu cử số 5 - Tân Ngọc

Quyết định thành lập Tổ bầu cử số 4 - Tân Đảo

Ngày 31/03/2021, UBND xã Ninh Ích đã ban hành quyết định thành lập Tổ bầu cử số 4 - Tân Đảo

Quyết định thành lập Tổ bầu cử số 3 - Vạn Thuận

Ngày 31/03/2021, UBND xã Ninh Ích đã ban hành quyết định thành lập Tổ bầu cử số 3 - Vạn Thuận

Quyết định thành lập Tổ bầu cử số 2- Phú Hữu

Ngày 31/03/2021, UBND xã Ninh Ích đã ban hành quyết định thành lập Tổ bầu cử số 2- Phú Hữu

Quyết định thành lập Tổ bầu cử số 1 - Tân Phú

Ngày 31/03/2021, UBND xã Ninh Ích đã ban hành quyết định thành lập Tổ bầu cử số 1 - Tân Phú

BÀI TUYỀN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 (Chủ nhật). Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

THÔNG BÁO Về thời gian lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử ĐB HĐND các cấp trên địa bàn xã Ninh Ích, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-MTTQ-BTT, ngày 20/3/2021 của Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam xã Ninh Ích về thời gian lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử ĐB HĐND các cấp trên địa bàn xã Ninh Ích, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/3/2022 2:28:19 AM

 
 
Thiết kế website  
 
 
 
 
^ Về đầu trang